Ce este sistemul de iluminat public?

sistem de iluminat public

Ce este sistemul de iluminat public?

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribu?ie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, funda?ii, stâlpi, instala?ii de legare la p?mânt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, arm?turi, echipamente de comanda, automatizare ?i m?surare utilizate pentru iluminatul public.