Instalatii Electrice: aviz tehnic de racordare

Documentele necesare pentru obtinerea Avizului Tehnic de Racordare

atr enel

Care sunt documentele necesare pentru obtinerea avizului tehnic de racordare?
Documentatia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de categoria utilizatorului din care face parte solicitantul. In functie de aceasta, documentatia va cuprinde dupa caz:
a. avizul de amplasament, in copie;
b. studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, avizat de operatorul de retea sau Fisa de solutie (in cazul solutiilor evidente si pentru consumatorii casnici);
c. datele tehnice si energetice caracteristice utilizatorilor, conform reglementarilor aprobate de autoritatea competenta;

Documentele necesare pentru incheierea contractului de racordare

acte enel

 

Care sunt documentele necesare pentru contractul de racordare la reteaua electrica?
Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:
a. copie a avizului tehnic de racordare;
b. copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;
c. acordurile proprietarilor terenului, in original;
d. celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;

Care este formula de calcul pentru tariful de racordare?

Care este formula de calcul pentru tariful de racordare?

pret bransament electricIn conformitate cu principiile de calcul stabilite prin anexa nr.2 din „Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public”, aprobat prin HG nr.90/ 2008, tariful de racordare la retelele electrice de medie si / sau joasa tensiune, T , insumeaza trei componente: A, B, si C, respectiv T = A+B+C , unde:

* A = ( ai x S ) reprezinta componenta corespunzatoare capacitatii rezervate utilizatorului in reteaua din amonte de punctul de racordare; marimea acesteia se determina ca produs al puterii aprobate, S, exprimate in kVA si un tarif specific ai in lei/kVA stabilit pe baza de costuri medii. Acesta componeneta numita si taxa de putere a fost eliminata prin HG 90/2008, prin urmare componentat A este 0 (zero).
* B – reprezinta componenta corespunzatoare instalatiei de racordare; marimea acesteia se determina in functie de tipul retelei, lungimea racordului /bransamentului si puterea aprobata, pe baza unor indici specifici b reprezentand costuri medii pe unitatea de masura ( km, kW, buc. etc.);
* C – reprezinta componenta corespunzatoare receptiei lucrarilor si punerii sub tensiune a instalatiei electrice de utilizare, stabilita pe baza de tarife.