Instalatii Electrice: avize enel

Documentele necesare pentru incheierea contractului de racordare

acte enel

 

Care sunt documentele necesare pentru contractul de racordare la reteaua electrica?
Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:
a. copie a avizului tehnic de racordare;
b. copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;
c. acordurile proprietarilor terenului, in original;
d. celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;

Avizul Tehnic de Racordare

aviz de amplasament

Avizul tehnic de racordare

Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului.
Operatorii de retea emit, la cerere, avize tehnice de racordare la retelele electrice de interes public, pe care le exploateaza comercial conform licentelor, pentru locurile deproducere sau de consum ale obiectivelor amplasate in zona geografica stabilita prin licenta pentru desfasurarea activitatii.

Care este formula de calcul pentru tariful de racordare?

Care este formula de calcul pentru tariful de racordare?

pret bransament electricIn conformitate cu principiile de calcul stabilite prin anexa nr.2 din „Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public”, aprobat prin HG nr.90/ 2008, tariful de racordare la retelele electrice de medie si / sau joasa tensiune, T , insumeaza trei componente: A, B, si C, respectiv T = A+B+C , unde:

* A = ( ai x S ) reprezinta componenta corespunzatoare capacitatii rezervate utilizatorului in reteaua din amonte de punctul de racordare; marimea acesteia se determina ca produs al puterii aprobate, S, exprimate in kVA si un tarif specific ai in lei/kVA stabilit pe baza de costuri medii. Acesta componeneta numita si taxa de putere a fost eliminata prin HG 90/2008, prin urmare componentat A este 0 (zero).
* B – reprezinta componenta corespunzatoare instalatiei de racordare; marimea acesteia se determina in functie de tipul retelei, lungimea racordului /bransamentului si puterea aprobata, pe baza unor indici specifici b reprezentand costuri medii pe unitatea de masura ( km, kW, buc. etc.);
* C – reprezinta componenta corespunzatoare receptiei lucrarilor si punerii sub tensiune a instalatiei electrice de utilizare, stabilita pe baza de tarife.