Bransamente Electrice

DISPECERAT:0740.086.574

FIRMA AUTORIZATA ANRE CARE VA POATE AJUTA CU:
EXECUTIE SI PROIECTARE:
-Bransamente electrice cu tensiuni de pana la 20 kV
-Bransamente electrice aeriene
-Bransamente electrice subterane
-Retele Electrice.Extindere Retele electrice.
-Instalatii electrice de medie si joasa tensiune
-Dosarul tehnic al instalatiei de utilizare (instalatia electrica interioara)
-Proiectare si executie posturi de transformare
Pentru toate acestea nu ezitati sa ne contactati:
Electrician autorizat:0740.086.574; 0785.86.24.00 ; office@bransel.ro

Avizul de amplasament

aviz de amplasament

Avizul de amplasament

Solicitantii avizelor de amplasament se adreseaza operatorului de retea în una dintre urmatoarele situatii:

a)realizarea unor lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare,extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel

Avizul Tehnic de Racordare

aviz de amplasament

Avizul tehnic de racordare

Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului.
Operatorii de retea emit, la cerere, avize tehnice de racordare la retelele electrice de interes public, pe care le exploateaza comercial conform licentelor, pentru locurile deproducere sau de consum ale obiectivelor amplasate in zona geografica stabilita prin licenta pentru desfasurarea activitatii.

Ce este dosarul tehnic de utilizare a instalatiei interioare?

bransamente electrice

Ce este dosarul tehnic de utilizare a instalatiei interioare (dosar de interior)?

Ce inseamna "instalatia interioara" sau de utilizare?

Prin instalatie electrica interioara (sau de utilizare) se întelege întreaga instalatie electrica a unui consumator, situata in aval de

Centre de Relatii cu Clientii si Casierii Enel Distributie Muntenia S.A. – Bucuresti

Casierii Enel

Lista actualizata a centrelor de relatii cu clientii ENEL:

1.Punct Enel Nord Bucuresti, B.dul. Dimitrie Pompei nr. 10A, sect. 2
Program de lucru cu publicul (L-V) 9.00-17.00
2. Punct Enel Berceni Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 127,sect. 4
Program de lucru cu publicul (L-V) 9.00 – 17.00
3. Punct Enel Militari Bucuresti, b-dul G-ral Vasile Milea nr.2p, sect. 6
Program de lucru cu publicul (L-V) 9.00 – 17.00
4. Punct Enel Rahova Bucuresti, Str. Petre Ispirescu nr. 70-72, sect. 5 CENTRU DESFIINTAT
Program de lucru cu publicul (L-V) 9.00 – 17.00
5. Punct Enel Decebal Bucuresti, Calea Calarasi nr. 250, blocS18, sect. 3
Program de lucru cu publicul (L-V) 9.00- 17.00

 

Lista centrele de relatii cu clientii sau casieriile de mai jos nu este actualizata (vezi lista actualizata mai sus)

Lista centre de relatii cu clientii si casierii Enel Bucuresti Sector 1
Casierie 1
Adresa: Bucuresti, str. Braziliei 2-4, sect. 1 CENTRU DESFIINTAT
Program Casierie ENEL (L-V) 9.00 – 17.00

Lista centre de relatii cu clientii si casierii Enel Bucuresti Sector 2
Casierie 2
Adresa: Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare 234, sect. 2 CENTRU DESFIINTAT

Ce este o coloana electrica?

coloana electrica

Ce este o coloana electrica?

Coloana electrica este componenta bransamentului, prin care se realizeaza legatura intre firida de bransament si instalatia electrica a abonatului.

Coloanele electrice pot fi:

Ce este firida de bransament?

firida de bransament

Ce este firida de bransament?

Firida de bransament este componenta bransamentului in care se realizeaza conexiunile intre racordul electric si coloanele electrice si unde se monteaza aparatele de protectie a coloanelor electrice.

Firida principala este firida de bransament avind rolul de:

Ce este racordul electric?

instalatii electrice

Ce este racordul electric?

Racordul electric este partea de bransament cuprinsa intre linia electrica (aeriana sau subterana) si firida de bransament. Racordul electric poate fi aerian sau subteran.

Ce inseamna “instalatia interioara” sau de utilizare?

instalatii electrice

Ce inseamna "instalatia interioara" sau de utilizare?

Prin instalatie electrica interioara (sau de utilizare) se întelege întreaga instalatie electrica a unui consumator, situata in aval de punctul de delimitare cu furnizorul, ce serveste la alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor electrice.

Prin exceptie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelasi tip si ale aceluiasi utilizator, racordate la un circuit de joasa tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distributie, se pot considera o singura instalatie de utilizare;

Ce inseamna “bransament electric”?

instalatii electrice

Ce inseamna "bransament electric"?

Bransamentul electric reprezinta instalatia care realizeaza legatura intre reteaua de distributie de joasa tensiune a furnizorului si cea a consumatorului. Bransamentul poate fi subteran sau aerian, dupa cum reteaua de distributie este in cablu sau aeriana.

Altfel spus,bransamentul electric este partea din instalatia de distributie a energiei electrice cuprinsa intre

Ce este sistemul de iluminat public?

sistem de iluminat public

Ce este sistemul de iluminat public?

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribu?ie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, funda?ii, stâlpi, instala?ii de legare la p?mânt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, arm?turi, echipamente de comanda, automatizare ?i m?surare utilizate pentru iluminatul public.

Cum te racordezi la reteaua electrica de interes public?

racordare electrica retea

Cum te racordezi la reteaua electrica de interes public?

In functie de puterea solicitata, distanta fata de elementele retelei electrice de interes public existente si caracteristicile ei, racordarea instalatiei utilizatorilor la aceasta se realizeaza, dupa caz:

a) direct la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune aferenta unui post de transformare;

b) la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune, la barele unui post de transformare;

c) la reteaua electrica de distributie de medie tensiune, direct sau prin racord si post de transformare MT/JT kV;

d) la reteaua electrica de distributie de 110 kV, direct sau prin statie de transformare 110/MT kV;

e) la reteaua electrica de transport, direct la tensiunea retelei sau prin statie de transformare cu raport de transformare corespunzator.