• Acte necesare autorizatie construire bransament electric

 • Bransamentele electrice si extinderile de retea electrica se supun Legii 50 din 1991 cu toate modificarile ulterioare altfel spus necesita obtinere autorizatie de construire de la Primarie

  Pentru obtinerea autorizatiei de construire bransament electric si/sau extinderi de retele edilitare aveti nevoie de urmatoarele acte:

  -cerere tip de emitere autorizatie de construire bransament electric

  -avizul tehnic de racordare

  -copie buletin

  -copie act de proprietate teren sau imobil

  -extras de plan cadastral actualizat la zi

  -extras de carte funciara actualizat la zi

  -copie certificat de urbanism construire brasament electric

  -schite cadastrale anexate la certificatul de urbanism

  -avizele si acordurile stabilite in certificatul de urbanism

  -dovada privind achitarea taxelor legale (taxa autorizatie de construire, taxa ocupare domeniu public, taxa 1% din valoare de patrimoniu-doar in cazul extinderii de retea)

  -DTAC verificat de verificator de proiect autorizat

   

  Temenul legal de emitere AC bransament electric sau extindere de retea este de 30 de zile (daca documentatia nu necesita completari)

   

  [Total: 10    Average: 4.4/5]