• Avizul de amplasament

 • Avizul de amplasament

  Solicitantii avizelor de amplasament se adreseaza operatorului de retea în una dintre urmatoarele situatii:

  a)realizarea unor lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare,extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel

  b)executarea sau extinderea racordurilor la retelele edilitare pentru constructii noi sau existente

  c)realizarea de lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare,modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnicoedilitare?

  d)realizarea de lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu

  e)utilizarea elementelor retelei electrice ca suport pentru amplasarea unor instalatii sau obiecte

  f)executarea altor lucrari de constructii pentru care, conform legii, este obligatorie obtinerea unei autorizatii de construire de la organele abilitate.

  Operatorii de retea emit, la cerere, avize de amplasament pentru constructiile ce fac obiectul tuturor categoriilor de lucrari mentionate mai sus.
  Beneficiarii lucrarilor de constructii au obligatia obtinerii avizului de amplasament, conform legii, înaintea solicitarii emiterii autorizatiei de construire.
  Solicitarea avizelor de amplasament este obligatorie, indiferent daca amenajarea sau constructia respectiva urmeaza a fi sau nu racordata la reteaua electrica.

  Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare si nu poate fi utilizat ca atare.

  Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emisa realizarea constructiei sau instalatiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decât dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.

  Emiterea avizelor de amplasament se face contra cost, pe baza de tarife reglementate.

  Documentatia anexata cererii de emitere a avizului de amplasament are o structura ce depinde de categoria constructiei sau instalatiei pentru care se solicita avizul. Aceasta va cuprinde, dupa caz :

  a)studiu de coexistenta pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reteaua electrica a obiectivului sau instalatiei pentru care se solicita avizul de amplasament

  b)certificatul de urbanism, în copie

  c)plan de încadrare în zona, la scara, în 2 exemplare

  d)plan de situatie la scara, în 2 exemplare, cu amplasamentul obiectivului, vizat spre neschimbare de catre organele competente potrivit legii; daca este cazul se anexeaza planuri cu trasee, profiluri si/sau sectiuni. Din acestea trebuie sa rezulte clar coordonatele viitoarei constructii sau instalatii, în plan orizontal si vertical fata de puncte de reper fixe existente în teren si sa poata fi stabilita pozitia fata de retelele electrice din zona

  e)dovada achitarii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament

  Click to rate this post!
  [Total: 4 Average: 5]