• Care este procedura de executare a racordului la reteaua electrica?

  • Care este procedura de exectare a racordului la reteaua electrica?

    Racodarea la reteaua electrica se face de catre operatorul de retea. Acesta poate realiza racordarea prin forte proprii sau poate contracta executia lucrarilor cu terti atestati, ori direct, cu un anumit proiectant/constructor atestat ANRE, in cazul in care acesta a fost ales si solicitat in mod expres, in scris de catre utilizator, inainte de incheierea contractului de racordare la reteaua electrica.

    Realizarea instalatiilor din aval de punctual de delimitare este in responsabilitatea exclusive a utilizatorului si se face pe cheltuiala acestuia.Soclul betonat si priza de pamant deasemenea se realizeaza prin grija si cheltuiala abonatului.

    Click to rate this post!
    [Total: 4 Average: 5]