• Care este solutia de racordare la retelele electrice?

 • Solutia de racordare a instalatiei de utilizare a unui utilizator la reteaua electrica de interes public se stabileste, dupa caz, pe baza de fisa de solutie sau studiu de solutie.

  1)Solutia se stabileste prin Fisa de solutie pentru:

  a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indifferent de puterea solicitata?

  b) utilizatorii de tip consumatori care solicita o putere mai mica de 30 kVA, indifferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activitatii lor;

  c) utilizatorii de tip consumatori care se racordeaza la retele electrice de medie sau joasa, indifferent de puterea solicitata, daca solutia de racordare este unica si/sau videnta;

  d) utilizatorii existenti care solicita un spor de putere ce poate fi acordat prin instalatiile de racordare existente, indifferent de tensiunea retelei la care sunt racordati.

  2)Studiul de solutie se elaboreaza pe baza de contract incheiat intre operatorul de retea si utilizator. Operatorul de retea transmite utilizatorului oferta de contract pentru elaborarea studiului de solutie in termen de maximum 7 zile calendaristice, dupa caz, de la data:

  a) inregistrarii comenzii utilizatorului

  b) inregistrarii cererii utlizatorului pentru emiterea avizului ethnic de racordare, daca solutia de racordare, conform reglementarilor, se stabileste pe baza unui studiu de solutie.

  Termenul de elaborare a unui studiu de solutie, de la data depunerii de catre utilizator a datelor complete, este de:

  a) maximum 3 luni pentru racordarea locului de producere/consum la o retea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare. In situatii deosebite, justificate prin complexitatea solutiilor, operatorul de retea poate solicita in propunerea de contract un termen mai mare. Durata suplimentara nu va depasi 3 luni pentru racordarea la tensiunea de 110 kV, respective 6 luni pentru racordarea la tensiuni mai mari de 110 kV;

  b) maximum o luna pentru racordarea la o retea de medie sau joasa tensiune.

  Click to rate this post!
  [Total: 5 Average: 4.6]