• Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:

  a) declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;

  b) procesele verbale care confirma efectuarea verificarilor si receptiei la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzatoare, buletine de incercari si altele asemenea.

  Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, si urmatoarele documente:

  a) schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora?

  b) schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizata de
  operatorul de retea.

  Click to rate this post!
  [Total: 11 Average: 4.4]