• Ce este sistemul de iluminat public?

  • Ce este sistemul de iluminat public?

    Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stâlpi, instalatii de legare la pamânt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.

    Click to rate this post!
    [Total: 5 Average: 4.4]