• Cum pot cere despagubiri pentru defectarea unor receptoare electrice?

 • Operatorul de distributie va despagubi consumatorii casnici pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice, in toate cazurile in care se dovedeste ca deteriorarea s-a produs din culpa sa. Prin exceptie, pentru receptoarele electrocasnice de tipul lampilor electrice si a receptoarelor electrotermice, inclusiv frigiderele cu absorbtie nu se acorda despagubiri.

  Operatorul de distributie are obligatia sa cerceteze prin comisia stabilita in acest scop cauzele deteriorarii receptoarelor electrice reclamate de consumator si sa incheie procesul verbal de constatare.

  -Plata despagubirilor se face cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  -Consumatorul a anuntat in scris Operatorul de distributie in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aparitiei socului de tensiune care a produs deteriorarea receptoarelor electrice reclamate?

  -Din analiza efectuata de distribuitor rezulta ca a avut loc socul de tensiune invocat de consumator?

  -Consumatorul prezinta Operatorului de distributie chitantele in care sunt mentionate sumele platite la o unitate autorizata sa repare receptoare electrice, in termen de 60 de zile de la aparitia socului de tensiune respectiv, anexand si acte prin care se dovedeste proprietatea asupra receptoarelor reparate?

  -Operatorul de distributie, in urma analizei solicitarii de despagubire formulate de consumator, se convinge ca receptoarele defecte au fost omologate si au fost alimentate cu energie electrica prin circuite prevazute cu protectii la scurtcircuit si supracurenti, corect dimensionate, corespunzatoare prescriptiilor tehnice in vigoare.

  Click to rate this post!
  [Total: 4 Average: 5]