• Cum se racordeaza consumatorii casnici in zona fara retea electrica?

 • Cum se racordeaza consumatorii casnici in zona fara retea electrica?

  Realizarea retelei electrice este finantata, de regula, de catre autoritatile publice, din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.Reteaua se realizeaza de catre autoritatea publica locala in calitate de titular de investitie si ramane in patrimoniul acesteia.

  Autoritatea publica locala incheie cu operatorul de retea un contract de comodat avand drept obiect reteaua realizata, pe toata durata de viata a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o mentine in stare de functionare pe costurile sale.

  Realizarea retelei electrice poate fi finantata si de unul dintre viitorii consumatori, individual sau ca imputernicit legal al unui grup de consumatori. Consumatorul sau grupul de consumatori care a suportat costul retelei primeste compensatie baneasca de la ceilalti consumatori care se racordeaza la reteaua realizata, in momentul racordarii acestora.

  Click to rate this post!
  [Total: 4 Average: 5]