• Cum te racordezi la reteaua electrica de interes public?

 • Cum te racordezi la reteaua electrica de interes public?

  In functie de puterea solicitata, distanta fata de elementele retelei electrice de interes public existente si caracteristicile ei, racordarea instalatiei utilizatorilor la aceasta se realizeaza, dupa caz:

  a) direct la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune aferenta unui post de transformare;

  b) la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune, la barele unui post de transformare;

  c) la reteaua electrica de distributie de medie tensiune, direct sau prin racord si post de transformare MT/JT kV;

  d) la reteaua electrica de distributie de 110 kV, direct sau prin statie de transformare 110/MT kV;

  e) la reteaua electrica de transport, direct la tensiunea retelei sau prin statie de transformare cu raport de transformare corespunzator.

  Click to rate this post!
  [Total: 4 Average: 5]