Documente contract de racordare | Bransamente Electrice

Documentele necesare pentru incheierea contractului de racordare

acte enel

acte enelCare sunt documentele necesare pentru contractul de racordare la reteaua electrica?
Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:
a. copie a avizului tehnic de racordare;
b. copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;
c. acordurile proprietarilor terenului, in original;
d. celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;
e. autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente,actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie si in original, care se restituie;
f. autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, in orginal;
g. autorizatia de infiintare sau de functionare emisa de autoritatea competenta pentru obiectivele energetice prevazute in legislatia in vigoare, daca este cazul,in copie.

[Total: 4    Average: 5/5]