• Documentele necesare pentru incheierea contractului de racordare

 • acte enelCare sunt documentele necesare pentru contractul de racordare la reteaua electrica?
  Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:
  a. copie a avizului tehnic de racordare;
  b. copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;
  c. acordurile proprietarilor terenului, in original;
  d. celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;
  e. autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente,actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie si in original, care se restituie;
  f. autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, in orginal;
  g. autorizatia de infiintare sau de functionare emisa de autoritatea competenta pentru obiectivele energetice prevazute in legislatia in vigoare, daca este cazul,in copie.

  Click to rate this post!
  [Total: 4 Average: 5]