• Drepturile consumatorului de energie electrica

 • Care sunt drepturile consumatorului de energie electrica?
  · Dreptul de acces la retelele de energie electrica;
  · Dreptul de a consuma energie electrica;
  · Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica fara plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
  · Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate;
  · Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
  · Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
  · Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica;
  · Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

  [Total: 4    Average: 5/5]