Dosar tehnic instalatie interioara | Bransamente Electrice

Instalatii Electrice: Dosar tehnic instalatie interioara

Ce cuprinde dosarul instalatiei de utilizare?

dosar tehnic al instalatiei interioare

Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:

a) declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;

[Total: 5    Average: 5/5]

Ce este dosarul tehnic de utilizare a instalatiei interioare?

Bransel Racord Service

Ce este dosarul tehnic de utilizare a instalatiei interioare (dosar de interior)?

Ce inseamna „instalatia interioara” sau de utilizare?

Prin instalatie electrica interioara (sau de utilizare) se întelege întreaga instalatie electrica a unui consumator, situata in aval de

[Total: 4    Average: 5/5]

Ce este o coloana electrica?

coloana electrica

Ce este o coloana electrica?

Coloana electrica este componenta bransamentului, prin care se realizeaza legatura intre firida de bransament si instalatia electrica a abonatului.

Coloanele electrice pot fi:

[Total: 5    Average: 5/5]

Ce inseamna „instalatia interioara” sau de utilizare?

instalatii electrice

Ce inseamna „instalatia interioara” sau de utilizare?

Prin instalatie electrica interioara (sau de utilizare) se întelege întreaga instalatie electrica a unui consumator, situata in aval de punctul de delimitare cu furnizorul, ce serveste la alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor electrice.

Prin exceptie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelasi tip si ale aceluiasi utilizator, racordate la un circuit de joasa tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distributie, se pot considera o singura instalatie de utilizare;

[Total: 4    Average: 5/5]

Ce inseamna „bransament electric”?

instalatii electrice

Ce inseamna "bransament electric"?

Bransamentul electric reprezinta instalatia care realizeaza legatura intre reteaua de distributie de joasa tensiune a furnizorului si cea a consumatorului. Bransamentul poate fi subteran sau aerian, dupa cum reteaua de distributie este in cablu sau aeriana.

Altfel spus,bransamentul electric este partea din instalatia de distributie a energiei electrice cuprinsa intre

[Total: 5    Average: 5/5]

Cum te racordezi la reteaua electrica de interes public?

racordare electrica retea

Cum te racordezi la reteaua electrica de interes public?

In functie de puterea solicitata, distanta fata de elementele retelei electrice de interes public existente si caracteristicile ei, racordarea instalatiei utilizatorilor la aceasta se realizeaza, dupa caz:

a) direct la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune aferenta unui post de transformare;

b) la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune, la barele unui post de transformare;

[Total: 4    Average: 5/5]