Enel | Bransamente Electrice

Instalatii Electrice: Enel

Taxa de rezervare

taxa de rezervare

Ce este taxa de rezervare?
Principiul de baza avut in vedere la stabilirea tarifelor pentru toti consumatorii (casnici si agenti economici) este acela de echitate: fiecare consumator trebuie sa plateasca in functie de costurile pe care le induce in sistemul energetic. Din punct de vedere economic costurile realizate in cadrul procesului de producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice sunt de doua tipuri:
-fixe
costuri care nu depind de consumul realizat la consumatorii finali. Exemple caracteristice sunt: investitiile, reparatiile, amortizarile, salariile angajatilor etc.
-variabile

[Total: 5    Average: 4.6/5]

Tarifele la energie electrica pentru consumatorii casnici

contor electric

Care sunt tarifele energiei electrice pentru consumatori casnici?

PENTRU CONSUMATORII CASNICI stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei valabile de la 1 iulie 2008 conform Ordinului nr. 66/2008 (publicat in MO nr. 479/ 27.06.2008)
Tarife pentru contoare cu plata post consum
-tarif social, tarif monom, tarif monom cu rezervare

[Total: 5    Average: 4.4/5]

Obligatiile consumatorului de energie electrica

drepturi si obligatii

Drepturile si obligatiile consumatorului de energie electrica
Consumatorul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile contractului;
b) sa aleaga, dintre tarifele legale in vigoare, tariful pentru decontarea energiei electrice consumate;
c) sa achite integral si la termen contravaloarea energiei electrice furnizate prin modalitatile de plata din contract;
d) sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia electrica de utilizare proprie;

[Total: 5    Average: 4.6/5]

Etapele schimbarii furnizorului de energie electrica

parcursul energiei electrice

Care sunt etapele procesului de schimbare a furnizorului?
Odata ce ati ales un furnizor, puteti demara procesul de schimbare a furnizorului actual.
In acest scop veti parcurge urmatoarele etape:
Etapa 1. Luati legatura cu noul furnizor si negociati un contract de furnizare cu acesta.
Odata ce v-atiinteles asupra pretului si a clauzelor contractuale, finalizarea procesul de transfer va dura cel mult 30 de zile. Noul furnizor va va informa despre mersul procesului.

[Total: 4    Average: 5/5]

Etapele de racordare la RED

energie electrica

Care sunt etapele de racordare la RED?
Etapele procesului de racordare la RED (reteaua electrica de distributie) sunt:
a) etapa preliminara de documentare si informare a viitorului utilizator de energie electrica;
b) depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare la reteaua electrica si a documentatiei aferente pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
c) emiterea de catre operatorul de retea a avizului tehnic de racordare, ca oferta de racordare;

[Total: 4    Average: 5/5]

Documentele necesare pentru obtinerea Avizului Tehnic de Racordare

atr enel

Care sunt documentele necesare pentru obtinerea avizului tehnic de racordare?
Documentatia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de categoria utilizatorului din care face parte solicitantul. In functie de aceasta, documentatia va cuprinde dupa caz:
a. avizul de amplasament, in copie;
b. studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, avizat de operatorul de retea sau Fisa de solutie (in cazul solutiilor evidente si pentru consumatorii casnici);
c. datele tehnice si energetice caracteristice utilizatorilor, conform reglementarilor aprobate de autoritatea competenta;

[Total: 4    Average: 5/5]

Cum pot cere despagubiri pentru defectarea unor receptoare electrice?

despagubire avarie electrica operator distributie

Operatorul de distributie va despagubi consumatorii casnici pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice, in toate cazurile in care se dovedeste ca deteriorarea s-a produs din culpa sa. Prin exceptie, pentru receptoarele electrocasnice de tipul lampilor electrice si a receptoarelor electrotermice, inclusiv frigiderele cu absorbtie nu se acorda despagubiri.

Operatorul de distributie are obligatia sa cerceteze prin comisia stabilita in acest scop cauzele deteriorarii receptoarelor electrice reclamate de consumator si sa incheie procesul verbal de constatare.

[Total: 4    Average: 5/5]

Cum te racordezi la reteaua electrica de interes public?

racordare electrica retea

Cum te racordezi la reteaua electrica de interes public?

In functie de puterea solicitata, distanta fata de elementele retelei electrice de interes public existente si caracteristicile ei, racordarea instalatiei utilizatorilor la aceasta se realizeaza, dupa caz:

a) direct la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune aferenta unui post de transformare;

b) la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune, la barele unui post de transformare;

[Total: 4    Average: 5/5]

Care este procedura de executare a racordului la reteaua electrica?

racord electric

Care este procedura de exectare a racordului la reteaua electrica?

Racodarea la reteaua electrica se face de catre operatorul de retea. Acesta poate realiza racordarea prin forte proprii sau poate contracta executia lucrarilor cu terti atestati, ori direct, cu un anumit proiectant/constructor atestat ANRE, in cazul in care acesta a fost ales si solicitat in mod expres, in scris de catre utilizator, inainte de incheierea contractului de racordare la reteaua electrica.

Realizarea instalatiilor din aval de punctual de delimitare este in responsabilitatea exclusive a utilizatorului si se face pe cheltuiala acestuia.Soclul betonat si priza de pamant deasemenea se realizeaza prin grija si cheltuiala abonatului.

[Total: 4    Average: 5/5]