Racordare Enel | Bransamente Electrice

Instalatii Electrice: Racordare Enel

Instalatia electrica de racordare

racord la reteaua de inalta tensiune

Ce este instalatia electrica de racordare?
Instalatia electrica de racordare reprezinta instalatia electrica realizata intre punctul de racordare la reteaua electrica de interes public si punctul de delimitare dintre instalatiile operatorului de retea si instalatiile utilizatorului.

Instalatia de racordare cuprinde si grupul de masurare a energiei electrice, inclusiv in cazurile de exceptie,cand punctul de masurare este diferit de punctul de delimitare.
Instalatia electrica de racordare poate fi realizata numai de constructori autorizati de ANRE in acest scop.

[Total: 4    Average: 5/5]

Cine plateste lucrarile din aval de punctul de racordare?

Instalatie electrica interioara

Cine plateste lucrarile din aval de punctul de racordare?

Lucrarile pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare sunt in responsabilitatea utilizatorului si se fac pe cheltuiala lui.
Instalatiile electrice din aval de punctul de delimitare sunt considerate instalatii electrice interioare de catre operatorul de distributie a energiei electrice. Instalatia electrica de utilizare se incadreaza tot la acest capitol si se realizeaza cu personal autorizat ANRE.

[Total: 5    Average: 4.8/5]

Care este solutia de racordare la retelele electrice?

fisa de solutie

Solutia de racordare a instalatiei de utilizare a unui utilizator la reteaua electrica de interes public se stabileste, dupa caz, pe baza de fisa de solutie sau studiu de solutie.

1)Solutia se stabileste prin Fisa de solutie pentru:

a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indifferent de puterea solicitata?

b) utilizatorii de tip consumatori care solicita o putere mai mica de 30 kVA, indifferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activitatii lor;

[Total: 5    Average: 4.6/5]

Avizul de amplasament

aviz de amplasament

Avizul de amplasament

Solicitantii avizelor de amplasament se adreseaza operatorului de retea în una dintre urmatoarele situatii:

a)realizarea unor lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare,extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel

[Total: 4    Average: 5/5]

Avizul Tehnic de Racordare

aviz de amplasament

Avizul tehnic de racordare

Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului.
Operatorii de retea emit, la cerere, avize tehnice de racordare la retelele electrice de interes public, pe care le exploateaza comercial conform licentelor, pentru locurile deproducere sau de consum ale obiectivelor amplasate in zona geografica stabilita prin licenta pentru desfasurarea activitatii.

[Total: 6    Average: 4.3/5]

Ce este racordul electric?

instalatii electrice

Ce este racordul electric?

Racordul electric este partea de bransament cuprinsa intre linia electrica (aeriana sau subterana) si firida de bransament. Racordul electric poate fi aerian sau subteran.

[Total: 6    Average: 4/5]

Ce este sistemul de iluminat public?

sistem de iluminat public

Ce este sistemul de iluminat public?

Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stâlpi, instalatii de legare la pamânt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare utilizate pentru iluminatul public.

[Total: 5    Average: 4.4/5]