Racordare EON | Bransamente Electrice

Instalatii Electrice: Racordare EON

Instalatia electrica de racordare

racord la reteaua de inalta tensiune

Ce este instalatia electrica de racordare?
Instalatia electrica de racordare reprezinta instalatia electrica realizata intre punctul de racordare la reteaua electrica de interes public si punctul de delimitare dintre instalatiile operatorului de retea si instalatiile utilizatorului.

Instalatia de racordare cuprinde si grupul de masurare a energiei electrice, inclusiv in cazurile de exceptie,cand punctul de masurare este diferit de punctul de delimitare.
Instalatia electrica de racordare poate fi realizata numai de constructori autorizati de ANRE in acest scop.

[Total: 4    Average: 5/5]

Care este solutia de racordare la retelele electrice?

fisa de solutie

Solutia de racordare a instalatiei de utilizare a unui utilizator la reteaua electrica de interes public se stabileste, dupa caz, pe baza de fisa de solutie sau studiu de solutie.

1)Solutia se stabileste prin Fisa de solutie pentru:

a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indifferent de puterea solicitata?

b) utilizatorii de tip consumatori care solicita o putere mai mica de 30 kVA, indifferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activitatii lor;

[Total: 5    Average: 4.6/5]

Avizul de amplasament

aviz de amplasament

Avizul de amplasament

Solicitantii avizelor de amplasament se adreseaza operatorului de retea în una dintre urmatoarele situatii:

a)realizarea unor lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare,extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel

[Total: 4    Average: 5/5]

Avizul Tehnic de Racordare

aviz de amplasament

Avizul tehnic de racordare

Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului.
Operatorii de retea emit, la cerere, avize tehnice de racordare la retelele electrice de interes public, pe care le exploateaza comercial conform licentelor, pentru locurile deproducere sau de consum ale obiectivelor amplasate in zona geografica stabilita prin licenta pentru desfasurarea activitatii.

[Total: 6    Average: 4.3/5]