• Obligatiile consumatorului de energie electrica

 • Drepturile si obligatiile consumatorului de energie electrica
  Consumatorul are urmatoarele drepturi si obligatii:
  a) sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile contractului;
  b) sa aleaga, dintre tarifele legale in vigoare, tariful pentru decontarea energiei electrice consumate;
  c) sa achite integral si la termen contravaloarea energiei electrice furnizate prin modalitatile de plata din contract;
  d) sa nu permita altor persoane sa se racordeze la instalatia electrica de utilizare proprie;
  e) sa permita accesul delegatului furnizorului in punctul de masurare, pentru a verifica respectarea prevederilor contractuale;
  f) sa pastreze intacte contorul de decontare, plombele metrologice si plombele furnizorului de la capacul de borne al acestuia si de la firida individuala de bransament, precum si toate celelalte instalatii ale furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului;
  g) sa nu permita altor persoane, cu exceptia personalului furnizorului, sa intervina la contorul de decontare sau la instalatia furnizorului?
  h) sa mentina starea tehnica corespunzatoare a instalatiei electrice interioare si proprie in conformitate cu prescriptiile tehnice, modificarile sau extinderile acesteia se vor efectua numai prin electricieni autorizati sau prin agenti economici atestati de furnizor;
  i) sa sesizeze imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de decontare;
  j) sa utilizeze in instalatia electrica numai sigurante calibrate;
  k) sa permita furnizorului inventarierea receptoarelor electrice in scopul recalcularii consumului;
  l) sa se prezinte la sediul furnizorului in termen de 10 zile calendaristice de la data avizarii, pentru a stabili, de comun acord cu acesta, o data pentru citirea indexului contorului, in cazul in care cititorul-incasator nu a avut acces la contor in doua perioade de facturare consecutive. In caz contrar, se va proceda la intreruperea alimentarii cu energie electrica si la emiterea unei facturi din oficiu.

  Click to rate this post!
  [Total: 5 Average: 4.6]