• Parametrii de calitate ai energiei electrice

 • Care sunt parametrii de calitate a energiei electrice?
  Calitatea energiei electrice – se apreciaza prin indicatori de calitate a marimilor electrice specifice, tensiune, frecventa si respectiv ai serviciului de furnizare a energiei electrice prin duratele de intrerupere a alimentarii.
  Indicatorii de calitate se stabilesc in punctele de delimitare intre instalatiile electrice ale furnizorului si consumatorului constituind sarcina:
  furnizorului pentru: frecventa, amplitudinea tensiunii, golurile de tensiune, supratensiunile temporare si tranzitorii, durata intreruperilor;
  consumatorului pentru: armonice si interarmonice, fluctuatii de tensiune,nesimetrii.;

  Valorile admise pentru majoritatea indicatorilor de calitate sunt reglementate prin standarde si prescriptii energetice.
  Conform Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, aprobat prin Decizia ANRE nr. 34/1999, furnizorul are obligatia respectarii urmatorilor parametri de calitate ai energiei electrice:
  a) frecventa: in 95% din saptamana, frecventa trebuie sa se incadreze in banda de 50
  Hz ± 1% si in 100% din saptamana, in banda 50 Hz + 4% pana la 50 Hz 6%;
  b) tensiunea: in 95% din saptamana, tensiunea nu trebuie sa aiba abateri mai mari de ±10% din tensiunea contractata.
  In cazul in care sunteti nemultumit de calitatea energiei electrice, aveti dreptul de a reclama acest fapt furnizorului, care are obligatia a verifica parametrii de calitate, de a analiza impreuna cu distribuitorul solutii de incadrare in nivelul prevazut si de a va raspunde, in termen de 15 zile de la data inregistrarii reclamatiei, comunicandu-va rezultatele analizei efectuate si masurile luate.
  In cazul unor abateri ale tensiunii mai mari de ±10% din tensiunea contractata, in 95% din durata unei saptamani, precum si in cazul in care frecventa contractata depaseste banda de 50 Hz ± 1%, in 95% din durata unei saptamani, si banda de 50 Hz + 4% pana la 50 Hz 6%, in 100% din saptamana, aveti dreptul la reducerea tarifului.
  Valoarea reducerilor tarifare pentru consumatorii casnici este de 1% pentru fiecare procent de abatere in afara limitelor de calitate prevazute.
  Reducerea tarifara se aplica la cererea dumneavoastra, scrisa, care se depune in maximum 3 zile lucratoare de la constatarea evenimentului, furnizorul avand obligatia de a o solutiona in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii.

  Click to rate this post!
  [Total: 4 Average: 5]