Bransamente Electrice | Bransamente electrice Bucuresti si Ilfov.Firma atestata ANRE.Dosar tehnic de utilizare - Part 4
Bransamente Electrice

DISPECERAT BRANSAMENTE

0740086574

FIRMA AUTORIZATA ANRE CARE VA POATE AJUTA CU:
EXECUTIE SI PROIECTARE:
-Bransamente electrice aeriene
-Bransamente electrice subterane
-Retele Electrice.Extindere Retele electrice.
-Instalatii electrice de medie si joasa tensiune
-Dosarul tehnic al instalatiei de utilizare (instalatia electrica interioara)
-Proiectare si executie posturi de transformare
Pentru toate acestea nu ezitati sa ne contactati:
Electrician autorizat:0740.086.574; 0785.86.24.00 ; office@bransel.ro

Documentele necesare pentru incheierea contractului de racordare

acte enel

acte enelCare sunt documentele necesare pentru contractul de racordare la reteaua electrica?
Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:
a. copie a avizului tehnic de racordare;
b. copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;
c. acordurile proprietarilor terenului, in original;
d. celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;

[Total: 4    Average: 5/5]

Cum pot firmele cere despagubiri pentru defectarea unor receptoare electrice?

defectiuni electrice

Pentru consumatorii agenti comerciali (firme), in cazul deteriorarii bunurilor electrocasnice din culpa Operatorului de distributie a energiei electrice, solutionarea se face in instanta de judecata.

Operatorul de distributie are obligatia sa cerceteze prin comisia stabilita in acest scop cauzele deteriorarii receptoarelor electrice reclamate de consumator si sa incheie procesul verbal de constatare.

[Total: 4    Average: 5/5]

Cum pot cere despagubiri pentru defectarea unor receptoare electrice?

despagubire avarie electrica operator distributie

Operatorul de distributie va despagubi consumatorii casnici pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice, in toate cazurile in care se dovedeste ca deteriorarea s-a produs din culpa sa. Prin exceptie, pentru receptoarele electrocasnice de tipul lampilor electrice si a receptoarelor electrotermice, inclusiv frigiderele cu absorbtie nu se acorda despagubiri.

Operatorul de distributie are obligatia sa cerceteze prin comisia stabilita in acest scop cauzele deteriorarii receptoarelor electrice reclamate de consumator si sa incheie procesul verbal de constatare.

[Total: 4    Average: 5/5]

Conventia de exploatare

conventia de exploatare

Conventia de exploatare este actul juridic incheiat intre operatorul de retea si un utilizator, prin care se precizeaza aspectele legate de delimitarea instalatiilor electrice, realizarea conducerii operative prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor electrice, reglajul protectiilor, executarea manevrelor, interventii in caz de incidente, etc

[Total: 4    Average: 5/5]

Cum ma conectez la instalatia electrica realizata de un alt utilizator?

compensatie baneasca retea electrica

Daca se indeplinesc urmatoarele conditii, atunci operatorul de distributie stabileste modul de calcul al compensatiei banesti pe care trebuie sa o plateasca un utilizator primului utilizator, in cazul in care urmeaza sa beneficieze de instalatia electrica de racordare realizata sau prevazuta a se realiza initial pentru acesta din urma:

– Daca instalatia electrica se afla in primii 5 ani de la punerea in functiune

– Daca primul utilizator a contribuit prin tariful de racordare achitat, la realizarea unei instalatii electrice de racordare cu o capacitate mai mare decat cea corespunzatoare puterii aprobate

[Total: 4    Average: 5/5]

Cine plateste lucrarile din aval de punctul de racordare?

Instalatie electrica interioara

Cine plateste lucrarile din aval de punctul de racordare?

Lucrarile pentru realizarea instalatiilor din aval de punctul de delimitare sunt in responsabilitatea utilizatorului si se fac pe cheltuiala lui.
Instalatiile electrice din aval de punctul de delimitare sunt considerate instalatii electrice interioare de catre operatorul de distributie a energiei electrice. Instalatia electrica de utilizare se incadreaza tot la acest capitol si se realizeaza cu personal autorizat ANRE.

[Total: 5    Average: 4.8/5]

Cine plateste lucrarile din amonte de punctul de racord?

punct de racordare

Daca lucrarile din amonte de punctul de racord necesare pentru racordarea unui utilizator la reteaua de distributie a energiei electrice nu sunt prevazute in programul de investitii al operatorului de retea si nu exista posibilitatea realizarii ei corelate cu instalatia de racordare pana la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare a energiei electrice, operatorul de retea comunica acest lucru utilizatorului in oferta de racordare pe care o face prin avizul tehnic de racordare, informandul cu privire la termenele posibile de realizare a lucrarilor respective.

[Total: 4    Average: 5/5]

Ce cuprinde dosarul instalatiei de utilizare?

dosar tehnic al instalatiei interioare

Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:

a) declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;

[Total: 5    Average: 5/5]

Care este solutia de racordare la retelele electrice?

fisa de solutie

Solutia de racordare a instalatiei de utilizare a unui utilizator la reteaua electrica de interes public se stabileste, dupa caz, pe baza de fisa de solutie sau studiu de solutie.

1)Solutia se stabileste prin Fisa de solutie pentru:

a) utilizatorii de tip consumatori casnici individuali, indifferent de puterea solicitata?

b) utilizatorii de tip consumatori care solicita o putere mai mica de 30 kVA, indifferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activitatii lor;

[Total: 5    Average: 4.6/5]

Avizul de amplasament

aviz de amplasament

Avizul de amplasament

Solicitantii avizelor de amplasament se adreseaza operatorului de retea în una dintre urmatoarele situatii:

a)realizarea unor lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare,extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel

[Total: 4    Average: 5/5]