Bransamente Electrice | Bransamente electrice Bucuresti si Ilfov.Firma atestata ANRE.Dosar tehnic de utilizare - Part 6
Bransamente Electrice

DISPECERAT BRANSAMENTE

0740086574

FIRMA AUTORIZATA ANRE CARE VA POATE AJUTA CU:
EXECUTIE SI PROIECTARE:
-Bransamente electrice aeriene
-Bransamente electrice subterane
-Retele Electrice.Extindere Retele electrice.
-Instalatii electrice de medie si joasa tensiune
-Dosarul tehnic al instalatiei de utilizare (instalatia electrica interioara)
-Proiectare si executie posturi de transformare
Pentru toate acestea nu ezitati sa ne contactati:
Electrician autorizat:0740.086.574; 0785.86.24.00 ; office@bransel.ro

Cum se racordeaza consumatorii casnici in zona fara retea electrica?

retele electrice

Cum se racordeaza consumatorii casnici in zona fara retea electrica?

Realizarea retelei electrice este finantata, de regula, de catre autoritatile publice, din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite.Reteaua se realizeaza de catre autoritatea publica locala in calitate de titular de investitie si ramane in patrimoniul acesteia.

Autoritatea publica locala incheie cu operatorul de retea un contract de comodat avand drept obiect reteaua realizata, pe toata durata de viata a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o mentine in stare de functionare pe costurile sale.

Realizarea retelei electrice poate fi finantata si de unul dintre viitorii consumatori, individual sau ca imputernicit legal al unui grup de consumatori. Consumatorul sau grupul de consumatori care a suportat costul retelei primeste compensatie baneasca de la ceilalti consumatori care se racordeaza la reteaua realizata, in momentul racordarii acestora.

[Total: 4    Average: 5/5]

Ce este avizul de amplasament?

atr enel

Ce este avizul de amplasament?

Avizul de amplasament este raspunsul scris al operatorului de retea la cererea unui solicitant, in care se precizeaza punctul de vedere fata de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la indeplinirea conditiilor de coexistenta a obiectivului cu retelele electrice ale operatorului.

Avizul de amplasament poate sa fie aviz de amplasament favorabil, favorabil cu conditii sau aviz de amplasament negativ(nu exista conditii de coexistenta)

[Total: 4    Average: 5/5]

Care este formula de calcul pentru tariful de racordare?

pret bransament electric

Care este formula de calcul pentru tariful de racordare?

In conformitate cu principiile de calcul stabilite prin anexa nr.2 din „Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public”, aprobat prin HG nr.90/ 2008, tariful de racordare la retelele electrice de medie si / sau joasa tensiune, T , insumeaza trei componente: A, B, si C, respectiv T = A+B+C , unde:

* A = ( ai x S ) reprezinta componenta corespunzatoare capacitatii rezervate utilizatorului in

[Total: 5    Average: 5/5]

Care este procedura de executare a racordului la reteaua electrica?

racord electric

Care este procedura de exectare a racordului la reteaua electrica?

Racodarea la reteaua electrica se face de catre operatorul de retea. Acesta poate realiza racordarea prin forte proprii sau poate contracta executia lucrarilor cu terti atestati, ori direct, cu un anumit proiectant/constructor atestat ANRE, in cazul in care acesta a fost ales si solicitat in mod expres, in scris de catre utilizator, inainte de incheierea contractului de racordare la reteaua electrica.

Realizarea instalatiilor din aval de punctual de delimitare este in responsabilitatea exclusive a utilizatorului si se face pe cheltuiala acestuia.Soclul betonat si priza de pamant deasemenea se realizeaza prin grija si cheltuiala abonatului.

[Total: 4    Average: 5/5]

Ce este ANRE?

anre

Ce este ANRE?

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, pe scurt ANRE, este o institutie publica independenta, care reglementeaza pietele de energie electrica si de gaze naturale. ANRE nu este finantata de la bugetul de stat.
ANRE stabileste regulile necesare functionarii pietei de energie electrica si de gaze naturale si se asigura ca aceste reguli sunt respectate de toti participantii la piata. ANRE acorda licente si autorizatii care dau posibilitatea companiilor sa opereze pe piata de energie electrica. Companiile au obligatia de a respecta termenii licentei, iar în cazul în care nu realizeaza acest lucru, ANRE poate lua masuri împotriva lor.

[Total: 7    Average: 4.4/5]