• Procedura pentru incheierea contractului de furnizare

 • Care este procedura pentru incheierea contractului de furnizare energie electrica?
  Pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice trebuie sa va adresati furnizorului printr-o cerere scrisa, insotita de urmatoarele documente, conform prevederilor HG nr. 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori :
  · actul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul locativ asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezinta in original si se depune in copie);
  · optiunea privind tipul de tarif aplicat (In original);
  · actul de identitate (se prezinta in original si se depune in copie);
  · avizul tehnic de racordare;
  · conventia de exploatare, daca este cazul.
  La incheierea contractului de furnizarea energiei electrice cu persoane fizice sau juridice care au calitatea de chirias, este obligatorie garantarea obligatiilor rezultate din contractul de furnizare a energiei electrice, fie de catre chiriasul insusi, fie de catre proprietarul imobilului respective.
  In termen de 15 zile de la data depunerii documentatiei complete, furnizorul are obligatia de a incheia contractul de furnizare a energiei electrice.

  Click to rate this post!
  [Total: 4 Average: 5]