• Racordarea unui bransament trifazat cu putere de peste 30 kVA

 • Cum te racordezi daca vrei bransament trifazat si putere peste 30 kVA?
  Pentru bransament trifazat si putere peste 30 kVA (27.6 kW) posibilitatile de racordare la reteaua electrica sunt:
  a) la reteaua electrica de distributie de joasa tensiune aferenta unui post de transformare existent;
  b) la bara de joasa tensiune a unui post de transformare existent sau nou;
  c) la reteaua electrica de distributie, de joasa tensiune redistribuita intre posturile de transformare ca urmare a construirii unui post de transformare nou;
  d) la reteaua electrica de distributie de medie tensiune, prin racord si post de transformare propriu.

  Click to rate this post!
  [Total: 6 Average: 4.2]